Gode ​​vibes

Hva er gode vibber:

Gode ​​vibber betyr gode vibber . Det er en engelsk slang som også er mye brukt i Brasil.

Det betyr de gode følelsene, hyggelige opplevelser som man finner på et eller annet sted, eller det går fra en person til den andre. Svært forbundet med naturen.

Uttrykket gode vibber er dannet av ordet bra, hvilket betyr godt og vibes, som er flertallet for reduksjon av vibrasjon (vibe).

Se mer om meningen med Vibe.

Man kan si at noen har "gode vibber" når denne personen passerer en viss følelse av ro eller positivitet. Eller når stedet har en "god vibes" stemning.

For eksempel:

"Gutta er det alle gode vibes, du kan gå med tro."

Det vil si at den aktuelle gruppen ikke er ond, utøver ikke negative påvirkninger eller overbelaster personen med dårlige tanker.

Fortsatt i slangen kan "gode vibber" også erstattes av "de boa" eller "na boa".