like langt

Hva er likeverdig:

Likeverdig er det som har samme avstand.

Når et matematisk problem for eksempel sier at det er to punkter like langt fra et tredje punkt, som sier at de to punktene har samme avstand fra det tredje.

Det vil si at hvis punkt 01 er 30 cm fra punkt 03, og punkt 01 og punkt 02 er like langt, er punkt 02 30 cm unna punkt 03 også. Dette kalles equidistance mellom to punkter.

Ordet likevidt er dannet av to latinske ord: aequus, som betyr like og fjernt, det er fjernt. Som tilsvarer like avstand.

Det kan også være relatert til det tilsvarende portugisiske uttrykket. En ekvivalent avstand er lik den samme avstanden. De to ordene presenterer opprinnelsen i den latinske aequus .

Ordet likevidt er et adjektiv av to slektninger, det vil si det er det samme hvis det brukes til å supplere et feminint eller maskulin substantiv.

I geografi brukes ordet likevidt ofte også til å referere til like veier mellom byer eller regioner.

Eksempel: Brasília og Florianópolis er like langt fra Rio de Janeiro.

Synonymer av Equidistante

  • gjennomsnittlig
  • parallell
  • sentriske