Et al

Hva er Et al:

Et al er forkortelsen til et uttrykk på latin som betyr "og andre . "

Reduksjonen et al tjener tre latinske uttrykk med samme betydning: et alii (flertall masculine), et aliae (feminint flertall) og et alia (nøytralt).

Det brukes i bibliografiske referanser av akademiske tekster for å sitere et arbeid som har fire eller flere forfattere.

Bruken av et al i citater tjener til å forenkle referanser og unngå en veldig lang liste over navn i arbeidets kropp, noe som vanskeliggjør flytigheten av å lese teksten.

Ifølge ABNT er anbefalingen å bruke et al når det er fire eller flere forfattere i samme arbeid. Når man siterer arbeidet direkte i teksten, må man derfor bare identifisere den første forfatteren og bruke uttrykket et al etter, etterfulgt av publiseringsåret og siden som er nevnt.

Eksempel: (SILVA et al., 2016).

Går alltid poeng etter al fordi det er en forkortelse.