fordamping

Hva er fordampning:

Fordampning er handlingen som omdanner væske til damp .

I fysikk er fordampning en av endringene i materiellets fysiske tilstand, fra væske til gassformig.

Den inverse av fordampning, som er fra gassformig til væske, er kondens.

Disse konseptene er objekter av studier av termodynamikk.

Fordampingsprosesser

Det er tre prosesser for fordampning:

varme

Når væsken passerer raskt inn i gassformen. Som når en dråpe berører en metallplate og blir til damp.

koke

Trykket opprettholdes konstant og temperaturen økes, partiklene blir omrørt og bobler dannes når væsken når koketemperaturen. Det er en rask tilstandsendring.

fordampning

Langsommere enn å koke, er trykket også konstant og oppstår ved enhver temperatur, men under kokepunktet. Det påvirkes av faktorer som atmosfærisk trykk, væskefylhet, luftkontaktområde og væsketemperatur under normale forhold.

Lær mer om betydningen av oppvarming, koking og fordamping.