Overtaksbud

Hva er et overtakelsestilbud:

Offentlig tilbud om anskaffelse, eller også kjent med akroniet OPA, er et uttrykk for det brasilianske finansmarkedet.

Et bud på bud på børs når et selskap mottar et forslag om å kjøpe sine aksjer.

Budgiveren offentliggjør offentlig at den har til hensikt å erverve aksjene til en viss pris og tid, for eksempel en kjøpsforpliktelse. Kjøpet kan være i kontanter, i lokal valuta, eller i bytte for andre verdipapirer.

Alle aksjeeiere i målvirksomheten, eller målet i økonomisk sjargong, bør være oppmerksom på tilbudet, i likeverd, så det er et offentligt tilbud.

Inntil opplysningen til markedet er gjenstanden for overtakelsestilbudet klassifisert.

Et overtakelsestilbud kan være både frivillig og obligatorisk når det gjelder enkelte selskaper, slik det er fastsatt i lov 6404/76. Et meglerfirma eller finansinstitusjon burde være ansvarlig for transaksjonen.

På engelsk er operasjoner av typen OPA kjent med begrepet overtakelse .

Opa er også en interjection av det portugisiske språket som indikerer forbauselse. Lær mer om betydningen av Opa.

Fiendtlig OPA

En fiendtlig OPA oppstår når målselskapet, det vil si målet for forslaget, ikke søkte tilbudet, og det er heller ikke godkjent av styret, eller bare ikke godt mottatt.

Fiendtlig OPA kan brukes som en manøvrering av konkurrerende selskaper for å svekke selskapet.