MVP

Hva er MVP:

MVP står for minimalt levedyktig produkt og står for minst mulig levedyktig produkt .

Det er en forretningsadministrasjonspraksis som består av lansering av et nytt produkt eller en tjeneste med minst mulig investering, for å teste virksomheten før de foretar store investeringer.

En MVP er en minimal versjon av produktet, med bare funksjonaliteten som kreves for å oppfylle det tiltenkte formål. Fra MVP tester vi produktets effektivitet, brukervennlighet, aksept i markedet, sammenligning med konkurransen, blant andre måter å validere.

Etter dette stadiet av validering, er produktet utviklet og forbedret igjen, først etter det for å vinne markedet riktig, med investeringer i markedsføring og så videre.

Konseptet med minimumsgjennomførbart produkt er mye brukt av innovasjonsbedrifter og oppstart, spesielt de som er relatert til informasjonsteknologi.

Se også betydningen av oppstart.

MVP står også for mest verdifulle spillere og refererer til den mest verdifulle spilleren i NBA, American Basketball League.