Privatrett

Hva er privat lov:

Privatrett er det juridiske systemet som regulerer private interesser.

Spørsmål som familiepatrimonium og arv er privatrett, som er delt mellom sivilrett og forretningslov.

Se betydningen av juridisk ordre.

Privat lov stammer fra romersk lov, hvor først delingen mellom de lovlige normer av allmenn interesse, offentlig lov, og de som bør disiplinere private saker, privat lov.

I dag har divisjonen mellom privatrett og offentlig rett et didaktisk karakter, innenfor den generelle juridiske teori.

Lær mer om offentlig lov.

Forgreninger i privatrett

  • Sivilrett: Sivilrett er den rettsorden som bestemmer borgernes rettigheter og forpliktelser som medlemmer av samfunnet. Dens normer er generelt sett etablert i borgerloven.
  • Forretningsrett: Forretningsretten, tidligere kalt handelslov, etablerer regler for forhold mellom selskaper, og reglene er ordnet mellom borgerloven og deler av offentlig lovlovgivning.

Se mer om betydningen av sivilrett.