Kom opp

Hva betyr det?

Det oppstod at den tredje personens bøyning av verbet oppstår, som refererer til noe eller noe som har oppstått, skjedd eller oppstått.

I den verbale konjugasjonen oppstår, oppstått er den tredje personen av den perfekte prefekt av det indikative. Det er vanligvis knyttet til utseendet eller hendelsen til noe, så vel som virkningen av å være synlig for andre mennesker.

Eksempel: "Han dukket opp midt i folket."

Vanligvis er dette verbet brukt til å uttrykke ideen om opprinnelse til noe eller noe.

Eksempel: "Hvordan skjedde livet på jorden?"

Etymologisk kom ordet "dukket opp" opp på portugisisk språk gjennom det latinske verbet surgere, sammensatt av krysset mellom prefikset sub (under) og styrer (regelen eller regelen), som refererer til løftet om å løfte noe som tidligere lå ned eller sitter.

Synonymer for surgiu

 • Vises opp
 • present
 • Det var
 • deltok
 • Det viste seg
 • det startet
 • opprinnelse
 • startet
 • begynte
 • debuterte
 • innviet
 • åpnet
 • introdusert
 • Debuterte.