Betydning Lavere

Hva å laste ned:

Å senke er et verb som betyr å redusere høyden på noe .

Det setter noe eller noen på et lavere nivå, som å senke volumet på radioen, senke prisene i butikken, eller til og med senke en persons moral.

Også i figurativ forstand kan senking bety ydmykelse eller senking, som i uttrykket "hun ville ikke senke seg til sitt nivå for å følge diskusjonen."

Last ned eller last ned

Når det gjelder applikasjoner og hva annet er på internett, brukes vanligvis verbet ned til å si at en overføring ble gjort til en datamaskin. Men det er en konvensjon, ikke en regel. Og som sådan er det ikke feil å bruke senking.

Begrepet på portugisisk ble oversatt fra ordet nedlasting på engelsk, som er forening av ned (for nedlastet eller under) og last . Da kan man se at det var et valg av oversettelse, og de to formene, lavere og lavere, finner tilsvarende i det opprinnelige uttrykket.

Nedre og lavere verb har nesten samme betydning i ordboken, og er perfekte synonymer av hverandre i nesten alle setninger. For eksempel:

"Lederen måtte senke (lavere) priser på grunn av konkurranse"

"På slutten av showet ble teaterets gardiner senket (senket)

Det eneste unntaket er når verbet nedlastet har betydningen av fremover, som i "ordføreren senket en røykfri lov". I dette tilfellet er det ingen mening å bytte ut ved å senke.