For å fortsette

Hva skjer:

Proceeding er et verb som tilsvarer handlingen med å gå fremover .

Det kan forstås som å fortsette en oppgave eller noe.

Det er å fremføre noe prosjekt, handling eller noe som har blitt suspendert, stoppet, tidligere.

Fortsettelse er et substantiv som brukes når man betyr noe som kommer etter. Som for eksempel i hendelser, kan seremoniemesteren kunngjøre "i fortsettelsen vil vi få tale av presidenten", det vil si etter det øyeblikket vil det bli tale fra presidenten.

På engelsk kan fortsettelsen oversettes ved å fortsette eller fortsette.

Se også: Fortsett

Synonymer av Prosseguir

  • Å følge
  • vedvare
  • holde ut
  • Å utvikle seg
  • komme
  • avansere
  • fortsette
  • CV