inert

Hva er Inert:

Inert er karakteristisk for det eller som ikke har bevegelse.

Inert kommer fra treghet, og adjektivet tilsvarer det faktum at den har eller forårsaker inerti, det vil si tilstanden for hvile eller mangel på bevegelse som bare endres gjennom virkningen av noen ekstern kraft.

Finn ut mer om betydningen av tröghet.

For eksempel, når noen sies å ha vært inert, betyr det at han har stoppet, han har ikke flyttet. Som i uttrykket, "Da han så henne, stoppet han og sto der, inert, uten reaksjon."

I figurativ forstand kan inerten forstås som den som ikke har vilje eller styrke til å forandre seg. Noen drepte eller deprimerte. Det forstås på denne måten når det sies at "de siste tapene har etterlatt det inert før livet".

Et objekt kan også være inert når det er fortsatt, når det ikke er mulig å bevege seg. "Det var bare en stein, et inert objekt."

Noen inerte synonymer er: immobile, stasjonære og statiske. Inerte antonymer er enten dynamiske eller aktive.

I kjemi er det begrepet inerte materialer, som er de som ikke kjemisk reagerer. Et eksempel er de edle gassene.

Inert avfall

Inert avfall, eller inert avfall, er avfallet som ikke gjennomgår forandring i lang tid etter bortskaffelse. Som et eksempel har vi restene av bygningen, som ruiner.