abstrakte

Hva er abstraksjonisme:

Abstraksjonisme er en avantgarde kunstnerisk bevegelse der representasjonen av virkeligheten gjøres på en dekonstruert måte, ved bruk av farger, linjer og abstrakte former.

Også kalt Abstrakt kunst, det er oppføringer av denne kunstformen siden forhistorien. Men begrepet abstraksjon ble konsolidert tidlig i det tjuende århundre, med begynnelsen av bevegelsen ledet av Wassily Kandinsy.

Ankomsten av abstraksjonistbevegelsen bryter samtidig med hver konkret referanse. Alt er abstraksjon i verk, som om de skapte en parallell virkelighet, et abstrakt autonomt univers der linjer, former og farger ikke er det du ser. Denne ideen kan oppsummeres i Kandinksys uttrykk, "å skape et kunstverk er å skape en verden".

Den abstraistiske bevegelsen har stor innflytelse blant kunstnerne i XX og XXI århundrer, som i begrepet Abstrakt kunst involverer andre kunstneriske strømmer som ekspresjonisme, kubisme, dadaisme, futurisme, surrealisme og neoplastisme.

Se også: egenskaper ekspressjonisme.

Topp utøvere av abstraksjonisme

Wassily Kandinsy, Piet Mondrian, Jackson Pollock, Paul Klee og Robert Delaunay.

Den japanske kunstneren basert i São Paulo Manabu Mabe var forløperen for abstraksjonismen i Brasil, etterfulgt av Tomie Ohtake, Cicero Dias og Antonio Bandeira.

Kjennetegn ved abstraksjon:

  • Representasjon av verden frakoblet den synlige virkeligheten
  • Denial av den figurative og imitasjonen av verden
  • Dekonstruksjon av naturlige figurer
  • Forenkling av skjema
  • Innovasjon i bruk av farge
  • Forkastelse av perspektiv
  • Motstand mot konvensjonelt portrettert belysning

Historisk sammenheng med abstraksjonisme

Abstraksjonens bevegelse oppsto i motsetning til begrepet renessanse kunst og skjønnhet, som fortsatt var i kraft på den tiden. Ved renessansen ble kunstnerens talent målt ved sin evne til å reprodusere verden rundt seg med størst mulig sannhet.

Det er forfattere som også hevder at populariseringen av fotografering i slutten av det nittende århundre bidro til oppkomsten av abstrakt kunst, siden det ikke lenger var nødvendig for kunst å fungere som en imitasjon av verden.

Impressionistene fra slutten av det nittende og det tidlige tjuende århundre, som Monet, som hadde begynt å søke universets representasjon av andre blikk. Berøringen til impressionistene var med lysstyrken, mye mer enn det perfekte inntrykk av gjenstandene eller folket representert.

I begynnelsen av det tjuende århundre begynte to stiler å bryte med ideen om naturens imitasjon, åpner plass for fremskritt og konsolidering av abstrakt kunst. Henri Matisse Fauvism var dedikert til forenkling av skjemaer og en detaljert studie av farger. Dadaismen til Pablo Picasso og Georges Braque dekomponert scenens perspektiv og brukes av geometriske figurer i representasjonen av elementene i naturen.

Uformell abstraksjonisme

Innen Abstractionism ble en streng identifisert med overføring av følelser og følelser gjennom kunst. Hva ble kjent som uformell abstraksjonisme, eller uttrykksfull abstraksjonisme, eller lyrisk abstraksjonisme. Kunstneren som ble identifisert med denne gruppen, arbeidet deres subjektivitet enda mer, og oversatte en sterk følelsesladet innføring i verkene ved hjelp av fritt tolket farger og former, ved instinkt. Hans største representant var den russiske maleren Wassily Kandinsky .

Geometrisk abstraksjonisme

Mens uformell abstraksjon var opptatt av følelser, var fokuset for geometrisk abstraksjonisme form. Elementene i verkene, deres farger og linjer, dannet geometriske komposisjoner. Den mest fremragende artisten i dette segmentet var den nederlandske Piet Mondrian .

Du kan ha en interesse i betydningen av kubisme, futurisme og abstrakt kunst.