derfor

Hva det er:

Derfor er det en sammenheng som brukes til å indikere ferdigstillelse av en tidligere ide i en setning.

Ifølge grammatikken i det portugisiske språket er sammenhenger ord som fungerer som koblinger mellom forskjellige setninger eller termer av samme grammatiske verdi.

I dette tilfellet er "derfor" klassifisert som en avgjørende sammenheng, som brukes til å uttrykke konklusjonen av en tanke i en setning.

Eksempel: "Jeg studerte mye, så jeg tror jeg skal få gode karakterer . "

Når den brukes i begynnelsen av en setning, tilskrives den til teksten ideen om å fullføre en tanke som ble presentert i forrige setning.

Lær mer om betydningen av Conjunctions.

Derfor og derfor

Begge uttrykkene finnes på portugisisk, men de har forskjellige betydninger og må brukes i forskjellige situasjoner.

"Derfor", som sett, består av en avgjørende sammenheng, er allerede "derfor" brukt til å indikere ideen om en ubestemt mengde eller verdi.

Eksempel: "Du har vært borte så lenge at jeg allerede savner deg."

Synonymer av derfor

 • følgelig
 • snart
 • Følgelig
 • Av denne grunn
 • Å være slik
 • I lys av dette
 • Å være slik
 • På den måten
 • Av denne grunn
 • På denne måten
 • På denne måten
 • På denne måten.