TAN

Hva er TAN:

TAN står for Nominell Årsrente, som består av en årlig rentebetalingsmodell, tilsvarende lånene etterspurt fra finansinstitusjoner.

I mengden av nominelle årlige renter er ikke beløpene knyttet til skatter eller andre kostnader knyttet til kredittransaksjonen som er foretatt av den finansielle enheten, regnet med.

TAN er den vanligste prisen i kredittavtaler som er tegnet av banker.

De ligninger og tiltak som bestemmer verdiene som skal betales gjennom den nominelle årskursen, gjøres under hensyntagen til finansiell matematikk.

Lær mer om betydningen av interesse.

I Brasil kan "TAN" fortsatt tolkes som en slang eller felles kode blant politibetjente, som betyr "dårlig element", "dårlig", "individ uten fremtid", "vagabond", blant annet nedsettende vilkår og indikerer tilstedeværelsen av et negativt tall.