Å tømme

Hva er Esvair:

Esvair er et verb som er relatert til ideen om noe som forsvinner, fordamper eller faints .

Faktisk kan verbet "esvair" brukes i flere forskjellige sammenhenger, vanligvis alltid knyttet til ideen om spredning og besvimelse.

Når du sier at noe eller noen er "drenert", betyr at du er utmattet eller ekstremt slitt. Eksempel: "Arbeidshelgen har drenert all energien til laget" .

Ordet "forsvinne" kan også bety at det går å spre eller avgjøre noe. Eksempel: "Din parfyme er borte over hele huset . "

Esvair kan fortsatt bety en liten og tøff tidsovergang, som en periode som har gått fort. Eksempel: "Ungdom er borte i blikket i øyet" .

Fra en figurativ forstand er spyling også brukt til å referere til svekkelse, besvimelse eller tap av sansene i møte med et følelsesmessig sjokk.

Eksempel: "Etter sønns død, forsvant kvinnen i armene mine" .

De viktigste synonymer til esvair er: å tømme, løpe, passere, drenere, lekke, forløse, forsvinne og fordampe.