AGU

Hva er AGU:

AGU er akronymet av Advokatforbundet for Unionen, en offentlig institusjon som har til hensikt å gi råd og legitimere representantforeningen .

Kort sagt fungerer AGU som advokat for unionen, så vel som for dets autarkier og stiftelser. Republikkens president, for eksempel, er representert av Unionens justitsminister som hoveddirektør.

Laget av tilleggsloven nr. 73 av 10. februar 1993, er AGUs funksjoner gitt i samsvar med artikkel 131 i den føderale forfatning av 1988.

"Art. 131. Attorney General Office er den institusjonen som direkte eller gjennom en tilknyttet organ representerer unionen, rettslig og utenretslig, i henhold til den utfyllende loven som regulerer organisasjon og drift, konsulent og juridisk rådgivning fra Executive Power ".

AGU tjener også til å representere Brasil, som en nasjonalstat, før internasjonale tribunaler og jurisdiksjoner .

Attorney General Office er sammensatt av Federal Attorney General Office (PGU), Consultoria Geral da União (CGU), Attorney General Office (PGBC), den av Federal Attorney General Office (PGF).

AGU er ledet av Unionens justitsminister, en stilling gitt til profesjonelle med mer enn 35 år og eksepsjonell juridisk kunnskap, og et helt ubesvart rykte.

Med unntak av generaladvokaten for Unionen, som er utnevnt ved direkte indikasjon av republikkens presidentskap, er medlemmer av de andre effektive stillingene i AGU valgt ut fra en offentlig konkurranse om bevis og titler.

Se også: Betydningen av Impeachment and Civil House.