s Musikk symboler

Hva er musikk symboler:

Musikk symboler er grafiske representasjoner av musikalske notater, hovedsakelig brukt i noter, som en måte å instruere musikerne og læreren på.

Det er flere musikalske symboler, disse deles hovedsakelig mellom nøkler og notater .

- Clave of Sun

- Tiltakskoder

- Passord

- Åttende notat: 1/2 (har halvparten av kvartalet)

- Sekstende notat: 1/4 (halv tid på et åttende notat)

- Fusa: 1/8 (har halve tiden til et sekstende notat)

- Semifusa: 1/16 (har halve tiden til en sikring)

- Semibreve: 4 slag (har lengste varighet)

- Minimum: 2 ganger (har halvparten av semibreven)

- Kvartalsnotat: 1 gang (har halvparten av minimumstidspunktet)

Musikk symboler gjengis ofte som grafiske tegn i delbare tekster, spesielt gjennom sosiale nettverk som Facebook, Twitter og andre.

I disse tilfellene bruker brukerne vanligvis notatene i den forstand å tilordne en melodi til teksten, som tilhører utdraget av en sanges tekst, for eksempel.

Lær mer om betydningen av Musical Notes.

Musikk symboler på tastaturet

Hovedmusikk symbolene kan spilles fra kombinasjonen av en nummerkode på datamaskinen.

For eksempel, ved å trykke på "Alt" -tasten og angi nummeret "14", er resultatet symbolet ♫. Symbolet ♪ er gjort ved å holde nede "Alt" -tasten og taste inn nummeret "13".

De andre kodene er:

= "Alt" + 9833

= "Alt" + 9836

= "Alt" + 9837

= "Alt" + 9838

= "Alt" + 9839