parsimoni

Hva er Parsimony:

Sparsommelighet er en handling som sparer, lagrer og inneholder noe eller noe.

Parsimoni, som en handling av økonomi, preges av å være fokusert på små aspekter, det vil si en grundig økonomi.

Når det sies at et bestemt emne skal behandles med parsimoni, betyr det at det krever omsorg og oppmerksomhet.

Som det er knyttet til sparingens handling, tolkes også parsimonet som forholdsregel med hensyn til noe.

Å handle med parsimoni er synonymt med å være beskjeden i handlinger, ikke å velge overdrivelser, men bare for det som er essensielt eller tilstrekkelig for å møte et bestemt behov.

For eksempel: "Utgiftene til selskapet skal forvaltes med parsimoni" eller "Jeg brukte ordene med parsimoni for ikke å provosere konflikter" .

Etymologisk kom ordet parsimony opp fra Latin parsus, avledet fra verbet parcere, som er oversatt som "å økonomisere".

Lær mer om betydningen av økonomi.

Synonym av parsimony

  • Om meg
  • måle
  • contention
  • kontroll
  • økonomi
  • sparing
  • nøysomhet
  • nøkternhet
  • skjønn
  • moderasjon