Prekestolen

Hva er en prekestol:

Prekestol er navnet gitt til det fremtredende stedet hvor presten eller presten, vanligvis av den kristne kirke, utfører sin preken eller forkynner for publikum som ser på det .

Kristne prekestoler er til stede i enhver kirke, betraktet som et lokalt symbol på Guds nærvær. Disse møblene kan være laget av flere forskjellige materialer, men de er vanligvis vanligvis produsert av tre.

Præsten er som regel lokalisert i kirkens sentrale punkt, og tilskriver følelsen av sentralitet og autoritet til møblene.

Lær mer om meningen med Kirken.

Fra den figurative forstanden til ordet, kan prekestolen fortsatt være direkte knyttet til det guddommelige oratory, det vil si til «kraften til Guds stemme» som snakker til kristne.

Generelt er prekestolen også kjent som et høyt sted hvor høyttalere ofte snakker til store publikum.

Etymologisk kom ordet "prekestol" fra den latinske pulpitum, som kan oversettes som "scene", "plattform" eller "plattform".

I det gamle Roma var for eksempel prekestolen navnet gitt til scenen hvor teaterforestillinger pleide å finne sted.

Blant de viktigste synonymene til prekestolen står det ut: veltalende, oratory, palanque, retorikk og tribune.