antecedence

Hva er Advance:

Advance er handlingen som foregår, det vil si hva som skjer før og forut for en gitt situasjon eller anledning, for eksempel.

Den består av en hvilken som helst betingelse for et aktuelt faktum eller en situasjon, som kan antage både en forklarende og begrunnende karakter.

Eksempel: "Uten å vite guttenes antecedenter ville lederen ikke ansette ham" .

På engelsk kan ordet forhånd oversettes bokstavelig talt til antecedens, eller i forrang, forrang og på forhånd ("på forhånd").

Blant de viktigste synonymer på forhånd, står følgende: forrang, forrang, prolog og prioritet.

Lær mer om betydningen av prolog.

Kriminelle antecedents

Kriminelle (eller kriminelle) poster er opptegnelser som holder alle mulige passasjer eller anklager som en person kan ha med politiet og juridiske sfæren.

Alle personer som er belastet eller har begått en forbrytelse i straffeloven, selv etter at saksøktens beslutning og overbevisning, forblir med kriminell registrering i den føderale politidatabasen.

Det vil si at all informasjon som er relevant for det sivile rettssystemet er registrert, for eksempel straffedomme, frikendelser, henvendelser, straffesaker som er avsluttet og pågår, blant annet.

Det er vanlig å kreve erklæringer som vitner om fravær av kriminalregister for bestemte typer aktiviteter, for eksempel utpeking av oppholdstillatelser i utlandet, deltakelse i enkelte typer offentlige anbud eller for eksempel å kunne stenge en arbeidsavtale.