Inntekt per innbygger

Hva er inntekt per innbygger:

Inntekt per innbygger er et uttrykk på latin som betyr "inntekt per hode". Det er gjennomsnittlig inntekt per person i landet.

Det er et konsept brukt innen økonomi for å vurdere utviklingen og den økonomiske veksten i landet.

Denne verdien brukes også til å beregne Human Development Index (HDI) som vurderer landets økonomiske utvikling og livskvalitet.

Hvordan beregne inntekt per innbygger?

Inntekt per innbygger beregnes ved å dividere bruttonasjonalproduktet (BNP) etter befolkning. BNP er summen av den totale verdien av alt som ble produsert i landet av brasilianske selskaper i løpet av et år.

Hva er inntekt per innbygger i Brasil?

Ifølge data fra brasilianske institutt for geografi og statistikk (IBGE) ble inntekt per innbygger i Brasil i 2017 beregnet til R $ 1, 268.00.

Den høyeste inntekt per innbygger ble beregnet i Federal District (R $ 2, 548.00) og den laveste var i delstaten Maranhão (R ​​$ 597, 00).

Forskjellen mellom BNP og BNP

Både BNP og BNP er økonomiske indikatorer, men de bør ikke forveksles. BNP (bruttonasjonalprodukt) er resultatet av alt som produseres i landet, med tanke på produkter og tjenester. BNP er verdien av det som produseres av brasilianske selskaper, selv om produksjon skjer utenfor landet.

Beregningen av BNP-verdien benytter verdien av BNP. Å vite verdien av BNP er nødvendig for å bruke verdien av PIB og å ta bort verdien av produktene som sendes til utlandet, og å legge til verdien mottatt fra selskaper fra utenfor Brasil.

Familie per innbyggerinntekt

Familieninntekt per innbygger er inntekt per innbygger som vurderer alle som bor i samme husholdning. For å beregne fordeler du bare den totale familieinntekten av antall personer som bor i husstanden.

Hva er per capita familieinntekt for?

Verdien av familie per innbyggerinntekt er en indikator på familiens økonomiske tilstand. Denne indikatoren brukes som et tiltak for å gi noen offentlige fordeler eller sosiale programmer.

For eksempel, for å delta i Studentfinansieringsfondet (FIES), kan inntektene per innbygger av studentens familie ikke overstige tre minimumslønner.

Ulemper med å beregne inntekt per innbygger

Det største problemet som er identifisert ved beregningen av verdien av inntekt per innbygger, er at det ikke kan gjenspeile den sosiale virkeligheten til et land.

Dette skjer fordi beregningen bare gjøres ved å dele verdien av BNP etter antall innbyggere på stedet uten å ta hensyn til andre problemer som fordeling av inntekt på et bestemt sted eller i et sosialt lag.

Beregningen av inntekt per innbygger vurderer ikke hvordan inntektsfordelingen er gjort i landet, og vurderer heller ikke de sosiale ulikhetene i et sted.

Derfor, selv om det er en data som er mye brukt for økonomisk utvikling vurdering, det ikke alltid avsløre virkeligheten av landets inntektsfordeling.

Bli kjent med betydningen av BNP per innbygger og BNP.