debatt

Hva er Debatt:

Debatt er en diskusjon mellom to eller flere personer, med det formål å avsløre og klargjøre divergerende meninger eller ideer .

Teoretisk sett er debattene rom for grupper eller personer med ulike synspunkter for å presentere sine argumenter og klargjøre tvil .

Debattene er mye brukt i ulike sammenhenger av et liv i samfunnet, med politisk valgdialog som en av de vanligste modellene.

Som regel, noen måneder før valget for politisk kontor, er det arrangert debatter der kandidatene presenterer sine partilag, slik at velgere kan klargjøre tvil og bestemme hvilke argumenter som er mest troverdige.

Organisere en debatt

For å organisere en debatt må man huske på at dette er et demokratisk verktøy, og for å være effektiv må deltakere vite hvordan de respekterer de andre medlemmene av diskusjonen og deres ideer.

Debatten tjener nettopp for å klargjøre tvil og presentere ulike argumenter om samme tema.

En formell debatt består av to hoveddeler: moderator og debattør .

Moderatorens rolle er å etablere de grunnleggende reglene for debatten, for eksempel taletid, duplikering og duplisering av hver debattør, samt å sikre at respekt og rekkefølge hersker gjennom hele sesjonen.

I noen typer diskusjoner er det også sekretærens funksjon, person som er ansvarlig for å gjøre affære om møtet og registrerer alle argumentene som har blitt utsatt av debattene.

Kjenn noen av de viktigste synonymer av debatt : altercation, tvist, kontrovers, diskusjon, rettssaker og kontrovers.

Se også betydningen av demokrati.