andakt

Hva er devotional:

Devotional er demonstrasjon av hengivenhet og beundring for noe eller noe, vanligvis relatert til religiøse aspekter.

I den religiøse sammenhengen er devotional den tidsperioden som en person adskiller seg for å dedikere seg til Gud, det vil si bønner, takk, lesninger og diskusjoner om Bibelen.

Som regel bruker noen kristne et par timer eller minutter på dagen for å erklære og prise Guds kjærlighet, dette øyeblikket kalles " daglig hengivenhet ".

Begrepet devotional kan også referere til en fysisk plass beregnet utelukkende for devotional praksis.

Eksempel: " Det hengivne kapell vil være åpent i morgen ettermiddag ."

Det er også mennesker som velger å lede et hengiven liv, dedikere seg utelukkende til saker relatert til deres religion. I tilfelle av katolicismen, for eksempel, prester, biskoper og andre kirkelige er eksempler på personer som følger et hengivende liv.

Ifølge kirken er å være hengiven praktiserende kjærlighet, engasjement og respekt for Gud. En måte å uttrykke denne typen hengivenhet på er å respektere andre mennesker som anses som "Guds skapninger" i følge mye av den religiøse doktrinen.

Se også betydningen av ubetinget kjærlighet.