Gang

Hva er Gang:

Gang er et begrep av engelsk opprinnelse som betyr "gjeng", i den bokstavelige oversettelsen for det portugisiske språket.

Ganger er grupper dannet av kriminelle og ondskapsfolk, som kommer sammen for å utføre handlinger som unngår loven.

Gjengmedlemmene er kjent som gangstere, et begrep som også er av engelsk opprinnelse, oversatt som "kriminell", "smugler" eller "tyv" på portugisisk.

Lær mer om betydningen av gangster.

Ganger ligner organiserte gjenger, og kan innebære enhver form for ulovlig aktivitet, som smugling, gambling, narkotikahandel, prostitusjon og så videre.

Imidlertid er såkalte " gågabaner " de vanligste, særlig i store bysentre, hvor det er territoriell tvist mellom ulike grupper av kriminelle.

Streetbendene kjennetegnes vanligvis av en serie symboler, som tegninger, skilt, tatoveringer, spesifikke slanger og så videre.

Selv om denne termen er mer vanlig i sin pejorative bruk, kan ordet gjengen også brukes til å definere en gruppe individer (vanligvis dannet av unge), med kjennetegn som er felles, som møtes med det formål å formidle seg hverandre.

Se også betydningen av gjengen.