Fiskekrig

Hva er Skattekrigen:

Fiskekrigen består av tvisten mellom kommuner, stater eller land for å sikre at de beste selskapene og næringene er basert på deres territorier .

I denne konkurransen bruker administrative myndigheter (kommunale, statslige eller føderale) tiltalende verktøy for å prøve å tiltrekke seg investeringer til sine regioner, kjent som skatteincitamenter .

Enkel tilgang til råvarer, levering av land, fritak fra noen skatter, bygging av virksomhetsinfrastrukturer med offentlige penger, blant annet tiltak som tiltrekker seg installasjon av selskaper, er noen eksempler på incentiver fremmet av regjeringer.

Genereringen av arbeidsplasser er en av de positive konsekvensene som skattkrigene forårsaker for regionen som kan tiltrekke seg investeringene. På grunn av de skattemessige tilskuddene er imidlertid en stor skattebyrde tapt, noe som gjør at befolkningen må betale mer for å dekke dette tapet.

Fiskekrig i Brasil

I Brasil begynte kommunale og statlige skattekriger å intensivere seg på 1990-tallet, noe som gjorde det til et stort problem for landets samlede økonomi.

De brasilianske statene og kommunene begynte å gi skattefordeler knyttet til ICMS - Skatt på sirkulasjon av varer og tjenester.

Lær mer om meningen med ICMS.

På denne måten samles flere ressurser ikke lenger for nasjonen, siden statene og kommunene gir unntak av skattesatsene for selskapene.

Ideologisk bør de føderale enhetene i landet supplere hverandre og ikke vise konkurranse eller handle med rivalisering blant seg selv.