konsistent

Hva er sammenhengende:

Sammenhengende er noen eller noe som inneholder sammenheng og kohesjon, det vil si handlinger og gjennomsyres med logikk og autentisitet .

Å være sammenhengende er å være rasjonell når noen kan bruke en sekvens av logisk informasjon for å formidle en melding, for eksempel unngå motsetninger eller tvil om et bestemt emne.

For at teksten skal være sammenhengende, er noen grammatiske og semantiske elementer nødvendige for å gi en forståelig mening til fortellingen. Korrekt bruk av preposisjoner og sammenhenger, for eksempel, er noen enheter som bidrar til å skape en sammenhengende tekst.

For en tekst som skal betraktes som sammenhengende, må den korrekt presentere en begynnelse (introduksjon), midt (utvikling) og slutt (konklusjon).

Finn ut mer om betydningen av ferdigstillelse.

Det motsatte av koherent oppførsel er usammenhengende, den som er preget av usikkerhet, indecisions, mangel på logikk eller ikke er oppriktig eller autentisk.

På engelsk kan ordet sammenhengende oversettes som konsistent eller sammenhengende .

Etymologisk, stammer sammen på det portugisiske språket fra det latinske begrepet cohaerens, som betyr "det er knyttet til".

Lær mer om meningen med sammenheng.

Synonymer for koherente

  • tilkoblet
  • tilkoblet
  • forent
  • sammensveiset
  • harmonisk
  • logisk
  • rimelig
  • forståelig
  • passende

Se også sammenheng og kohesjon og sammenheng.