profesjonalitet

Hva er profesjonalitet:

Profesjonalitet er det sett av egenskaper som komponerer en profesjonell, dannet av sine kompetanser, ansvar og etikk, der det styrer sitt arbeidsfelt.

Profesjonalitet er nøkkelen til å bygge en vellykket karriere på jobb.

Blant handlinger som vitner om en arbeiders profesjonalitet, er hans forpliktelse til normer og etikk i selskapet som han tilbyr tjenester til.

Selv når du arbeider i et avslappet miljø og med venner, må den profesjonelle sette sine arbeidsforpliktelser over et forhold av vennskap eller intimitet.

Mangelen på profesjonalitet består i å handle med partiskhet, for eksempel favorisere folk bare fordi de er venner og ikke for profesjonelle ferdigheter.

Lær mer om kompetansens betydning.

Foruten etikk må profesjonaliteten baseres på ydmykhet, det vil si den profesjonelle evne til å gjenkjenne sine feil, begrensninger og alltid være villige til å lære.

Blant de grunnleggende ferdighetene som er verdsatt av fagfolk, fremhever vi: kompetanse, ansvar, alvor, punktlighet, etikk, blant andre.

På engelsk er ordet profesjonalitet bokstavelig oversatt for profesjonalitet .

Se også betydningen av Brukbarhet.

Synonymer av profesionalismo

  • teknisk
  • ekspert
  • ekspert
  • mannen
  • ekspert
  • trent
  • ekspert
  • forstås
  • kompetent

Se også betydningen av faglig etikk.