Å promulge

Hva er Promulgate:

Promulgating er handlingen med å gjøre noe offentlig kunnskap, begrepet som brukes når en lov eller et dekret blir effektivt i praksis.

Utgivelsen av en lov består i anerkjennelsen av dens ekthet, det vil si betingelsen om å anerkjenne den som en forpliktelse som må oppfylles av alle.

Etter lovgivningen skal lovgiveren publisere den. Normalt, for at loven skal være offisielt gyldig, må den spesifiseres i Unionens, statens eller kommunens offisielle tidskrifter (avhengig av maktområdet som utstedte loven).

Etymologisk kom ordet "promulgate" opp fra det latinske utgitt, promulgare, som betyr "å gi å vite" eller "å gjøre offentlighet kjent".

Blant de vanligste synonymer som brukes til å promulge, står det ut: å utstede, forkynne, å erklære, å publisere, til dekret, å kunngjøre, spre seg, spre og spre seg.

Å gi

Granting består i å gi noe, som krefter, betingelser, favoriserer, titler, kontorer og så videre.

Dette er også et begrep som er mye brukt i den juridiske arena, referert til som en intervensjonshandling av interesse i forhold til noe.

Eksempel: " Dommeren ga krav om kassering av den anklagedes mandat ".

Enact og sanksjon

Sanksjon er tatt som en handling om å godkjenne, på formell måte, en lov, et lovforslag, et dekret og så videre.

Etter lovens vedtak består neste trinn nettopp i utgivelsen og endelig publisering.

Se også meningen med straff.