rester

Hva er gjenværende:

Rester er det som gjenstår, rester eller gjenstander .

På portugisisk språk kan begrepet "rest" klassifiseres som et adjektiv, i forhold til kvaliteten på det som er igjen; eller et maskulin substantiv, refererer til hva som er igjen eller hva som er igjen.

Eksempel: " Det gjenværende vannet oversvømmet husene " eller " etter å ha drukket saften, var det fortsatt is igjen i glasset ".

I citeringen av det moderne liv er restordet til stede i flere sanser.

For eksempel når noen går til minibanken og trekker penger, når kvitteringen er utstedt, vises "gjenværende saldo" på bankkontoen, det vil si hvor mye penger er igjen i banken.

Rester i Bibelen

Den kristne bibel nevner på ulike punkter ideen om den "trofaste rest" .

I dette tilfellet er restene folket som har motstått fristelsene til den syndige verden, ikke har forvirret seg, eller blitt hedensk. Resterne i Bibelen er menneskene som forblir i tro på Gud.

Synonymer av remanescente

  • resten
  • resten
  • Sobejo
  • left
  • endring
  • overskudd
  • overflødig
  • overflødig