oppdraget

Hva er Oppgave:

Oppgave er handlingen eller effekten av å gi, gi, overføre eller tildele .

Dette begrepet brukes i form av overføring, for noe eller noen, varer eller eierretten over noe, for eksempel. Det er også vanlig i forbindelse med tillatelse til lisens eller tildeling.

Eksempel: " Sesjonen til begynnelsen av verkene ble endelig levert ."

Sesjonen kan også forstås som utlånsvirksomheten noe. Eksempel: " Tilordning av brukte bøker vil bli avbrutt på ubestemt tid ".

Ordoppdraget er klassifisert på portugisisk språk som homofon, siden det har samme uttale som begrepet "økt" og "seksjon", men med forskjellige betydninger og stavemåte.

Blant de viktigste synonymer for oppdrag er: overføring, delegering, lån, stipend, passasje, oppsigelse, overføring og overgang.

Tildeling av rettigheter

I rettssaken er overføring av rettigheter overføring av rettigheter og forpliktelser fra en person til en annen, gjennom en avtale mellom begge parter.

Oppgave, sesjon og seksjon

Oppgave er handlingen om å gi inn eller gi noe til noen.

Session er et møte med mennesker med det formål å diskutere et bestemt emne, for eksempel.

Lær mer om økt mening.

Seksjon betyr i sin tur kutting eller splitting, og skaper ideen om divisjon, sammenbrudd, avdeling og så videre.