Folketelling og Sense

Hva er folketelling og sans:

Folketelling og fornuft er homofoner på portugisisk, det vil si at de har samme uttale, men de er skrevet forskjellig, og begge har samme betydning som helt forskjellige.

Ordet folketellingen (med bokstaven "c") skal brukes i sammenheng med å representere et sett med statistiske data, som er nyttige for å informere de forskjellige egenskapene til innbyggerne i en by, en stat eller et land for eksempel.

I Brasil er det brasilianske institutt for geografi og statistikk (IBGE) ansvarlig for å gjennomføre nasjonale sensurer, samle informasjon om brasilianere for å identifisere befolkningens levekår.

Lær mer om betydningen av folketelling.

Allerede begrepsforstanden (med bokstaven "s") betyr handling av resonnement, dommer eller verdsetter noe, noen eller noe. Når du sier at noen "har mening", betyr det at personen har forståelse, forsiktighet, skjønn eller en klar vurdering av en situasjon.

Ordet "fornuft" kan brukes til å uttrykke forskjellige betydninger, avhengig av konteksten, for eksempel sunn fornuft, estetisk følelse, moralsk forstand, etisk sans, sunn fornuft, sans for humor og så videre.

Lær mer om meningen med Senso.