6 Eksempler på tvetydighet

Tvetydighet er karakteristisk for et ord som har en dobbel betydning eller som genererer tvil om meningen. Et tvetydig uttrykk eller ord genererer ofte usikkerhet om hva som er sagt.

Tvetydighet kan være leksikalsk eller strukturell. Det er leksikalsk når ordet brukt har mer enn en mening, det er strukturelt når måten ordet ble plassert i uttrykket, tviler på hvilken betydning som brukes.

Her er noen eksempler på tvetydighet:

1. John gikk etter at taxi kjørte

I denne setningen skjer tvetydigheten ved bruk av ordet som kjører . Forresten ordet ble plassert, er det ikke mulig å være sikker på om setningens virkelige betydning.

Det er to mulige tolkninger: John måtte løpe etter at drosjen kom til ham eller taxi kjørte i høy fart, og John måtte gå etter ham.

For å avslutte tvetydigheten kan uttrykket skrives slik:

 • John kjørte etter drosjen.
 • John fulgte taxien som kjørte.

2. Ana fant butikkansvarlig med sin bror

I dette eksemplet skjer uttrykkets dobbelte betydning i forhold til uttrykket din bror .

Fra måten frasen ble skrevet, er det ikke mulig å vite om broren i setningen er Ana bror eller butiksjefens bror.

Skrive løsninger for å forlate setningen entydig:

 • Ana fant broren hennes med butikkansvarlig.
 • Ana fant butikkansvarlig med sin bror.

3. Min far forlot skobutikken.

Dette eksemplet lar også tvil om betydningen der ordet sko ble brukt. Fra måten uttrykket er skrevet, er det ikke mulig å si at det er en butikk som selger sko, eller hvis faren forlot butikken, har allerede på seg de nye skoene.

For å avslutte tvetydigheten kan uttrykket bli omskrevet som dette:

 • Min far forlot butikken med sine sko.
 • Min far forlot butikken som selger sko.

4. Han satt på stolen og brøt armen.

Dette er et eksempel på leksikal tvetydighet, siden ordet arm kan ta på mer enn en mening: arm av stolen eller armen til personen. I konstruksjonen av dette uttrykket er det ikke klart hvilket var den ødelagte armen.

Å løse tvetydigheten:

 • Han satte seg opp og stolens arm brøt.
 • Han satt på stolen og brøt armen.

5. Jeg besøkte kirken i landet som led av angrepet

Dette er et annet eksempel på tvetydighet som skjer på grunn av måten setningen ble strukturert på. I denne situasjonen er det tvil om det var kirken eller landet som led av angrepet.

Frasen kan skrives på andre måter for å avslutte tvetydighet.

 • Jeg besøkte kirken som led av angrepet.
 • Jeg besøkte en kirke i det landet som led av angrepet.

6. Det ble avtalt at vi skal møte på banken

Dette er et annet eksempel på en leksikal tvetydighet fordi ordet bank kan ha mer enn en betydning. Ved dette uttrykket er det ikke mulig å vite i hvilken bank møtet ble merket.

Re-Skriv Solutions:

 • Det ble avtalt at vi møtte på benken på sentralplassen.
 • Det ble avtalt at vi skal møte på banken hvor vi låner.

Se også betydningen av tvetydig, flertydig og disambiguert.