momentum

Hva er impuls:

Impetus er et maskulin substantiv på portugisisk, og kan bety øyeblikkelig og uventet handling, en voldelig og plutselig, momentøs bevegelse.

Etymologisk stammer begrepet impetus fra den latinske impuls . Ved impuls forstår man noe uventet, og det fører til en viss risting eller sterk agitasjon. Eksempel: "Vinden traff fartenes hus med hast".

Når et individ eller noe virker med impuls, sies det at han er impetuøs, oppfører seg støt . En impetuøs person er en som opptrer voldsomt, på impuls, og som ikke reflekterer over sine handlinger før de utføres.

Ordet impuls kan også bety den intense følelsen av en følelse, i en tilstand av øyeblikkelig ekstase. Eksempel: "En ny lidenskaps drivkraft" eller "I et raseri av sinne brøt han hele huset".

Hvis man antar en figurativ forstand, kan en impuls uttrykke sin overkraft eller vitalitet. Eksempel: "Ankomsten av den nye medarbeider skaper momentum blant de øvrige ansatte i selskapet".

Synonymer av impulso

  • iver
  • rusen
  • entusiasme
  • ecstasy
  • thrust
  • vold
  • vitalitet
  • raseri
  • vold
  • adgang