inanition

Hva er sult?

Sult er en tilstand av ekstrem forringelse forårsaket av mangel på mat, noe som får kroppen til å konsumere sitt eget vev for å få kaloriene som trengs for å holde seg i live av nedverdigende organer, muskler og kroppsfett.

En voksens vekttap kan overstige halvparten av sin normale kroppsvekt, og barn kan miste mer vekt på grunn av sult. Lever og tarm er de mest berørte organene, etterfulgt av hjerte og nyrer.

Sulten manifesterer seg ved ekstremt vekttap, med markert reduksjon av muskelmasse og nesten totalt tap av kroppsfett. Huden taper sin elastisitet, blir blek, kald, tynn og tørr. Håret tørker og svekker, faller lett. Fullstendig sult kan føre til død etter 8 til 12 uker.

Begrepet "sult" brukes også i dataprogrammering, og refererer til en prosess som aldri blir utført

på grunn av høyere prioriteringsprosesser som hindrer at den blir utført. Derfor er begrepet "sult" fordi prosessen ender opp med å sulte.