men

Hva er ennå:

Likevel er det en adversativ koordinerende kombinasjon som brukes til å binde setninger, som har betydningen av motstand eller kontrast .

Det er imidlertid en sammenheng som brukes til å uttrykke kompensasjon, det vil si når noe skjer på en måte som ikke var forventet. Eksempel: Jeg prøvde å ankomme tidlig for å møte, men jeg kom sent.

Ordet "ennå" har samme betydning som sammenhengene "men", "men", "likevel", "men", "men" og "likevel", men bruken av hver avhenger av konteksten av setning.

eksempler:

Han kjøpte en ny bil, men han kunne ikke kjøre.

Hun forberedte seg ikke på konkurransen, men ble klassifisert.

engelsk har ordet "fortsatt" flere oversettelser, inkludert "men" og "men" .

eksempler:

Min mann elsker horror filmer, men jeg hater dem. Min mann elsker horror filmer, men jeg hater dem.

De trodde ikke på ham; Men han ga ikke opp. / De trodde ikke på ham; Men han ga ikke opp.