FOB

Hva FOB står for:

FOB er et akronym som identifiserer et engelsk uttrykk Free On Board, som betyr " Free on board ". FOB er en av de standarder som er etablert av Incoterms, og er relatert til den kommersielle utvekslingen av en bestemt vare.

I denne fraktmodellen er mottakeren (kjøpsfestet) ansvarlig for kostnadene og risikoen ved transport av varene som importeres. Selgerens ansvar slutter når varene leveres til transportøren eller frasenderen.

FOB rettet

Målrettet FOB skjer når avsenderen, til tross for at han ikke har plikt til å betale frakt, er en kunde av en transportør og indikerer mottakeren den tjenesten, slik at den maksimerer volumet av leveranser og minimerer kostnadene. I dette tilfellet er avsenderen også involvert i fraktforhandlingen.

FOB Ouro Branco

FOB kan også være et akronym som brukes til å referere til Ouro Branco Foundation, opprettet i 1985, som tar sikte på å yte kvalitetsmedisinske tjenester til innbyggerne i Ouro Branco og nærliggende byer.

Se også:

  • FOB og CIF
  • Incoterms