gransking

Hva er Gransking:

Granskning er prosessen med hvordan utøvelsen av avstemningen finner sted. Det kan også bli kalt en valgprosedyre .

Denne prosessen er regulert av artikkel 14 i Forbundsloven og alle prosedyrer som følger avstemningen, kan ha samme navn.

For eksempel kan prosessen med å plassere alle stemmer i en stemmeseddel og prosessen med å telle og telle stemmer etter å ha samlet dem, også kalles stemmesedler.

Granskninger kan ha automatiserte eller manuelle faser, som foregår på forskjellige måter, avhengig av de forskjellige territorier og valgsystemer.

Når det er gjort på en åpen måte, kalles det offentlig kontroll . Allerede når det utføres i hemmelighet, kalles det hemmelig avstemning . I Brasil, for eksempel, blir stemmeprosessen utført på en direkte og hemmelig måte.

Begrepet granskning kan imidlertid også karakterisere en undersøkelse eller analyse som er gjort i sin ytterste detalj.

Den kan da erstattes av synonymer som: stemme, telle, urn, analyse, etterforskning, undersøkelse, telling og gransking.

Forskjell mellom Gransking, Stemme og Suffrage

Brukes ofte som synonymer, vilkårene stemmer, stemmerett og stemmeseddel har forskjellige betydninger i praksis.

Mens granskning karakteriserer måten stemningen praktiseres på, er valg rett til enhver person til å stemme og bli stemt. Stemmen er allerede formet til å utøve retten til valg.

Lær mer om Stemme og Suffrage.