kjerne

Hva er kjernen:

Magen er et begrep som refererer til en bestemt komponent eller den mest intime delen av en person.

Vanligvis brukes dette begrepet i en sammenheng hvor en person er betroende eller avslører noe veldig personlig i sitt liv, hvor det er mulig å vise sin sanne essens eller sin sjel.

Eksempel: "Beto mistet foreldrene sine nylig. Smerten trenger fortsatt inn i kjernen i hans plage . "

Eksempel: "Det kunne sies at Ricardo var opprørt i kjernen ved sin sjefs forbrytelse . "

Begrepet refererer også til noe eller en del som representerer hovedreferansen til et bestemt emne, eller som ligger i sentrum av en bestemt sammenheng.

Eksempel: "Roberta og jeg gikk til hjertet av saken med den mannen . "

Eksempel: "Det faktum at menneskelig bevissthet forblir delvis barnlig gjennom livet er hjertet av menneskelig tragedie." ( Erik Erikson )

I biologien, spesielt for botanikk, kjennetegner kjernen den indre delen av trebuksene, som ligger mellom margen og barken av trærne.

Kjernen til trærne er dannet av celler som har blitt drept av mangel på vann og er den delen som ikke ødelegger veden når den blir brent.

Synonymer av âmago

Begrepet kan erstattes av synonymer som:

  • hjerte;
  • essens;
  • intim;
  • egenverdi;
  • innenfor;
  • sjel;
  • kjerne;
  • kjerner;
  • senter.

Se også betydningen av Cerne og Essence.