uutsigelige

Hva er Ineffable:

Ineffable er et adjektiv av to slægter på portugisisk språk og betyr noe som ikke kan forklares eller beskrives i ord, på grunn av sin naturlige kompleksitet eller ekstreme skjønnhet .

Ordet ineffable er relatert til det guddommelige, med det perfekte og skjønnheten som ikke tilhører det jordiske planet, men himmelske. I figurativ forstand er begrepet knyttet til religion, og er et adjektiv for Guds betegnelse.

Hver religion, ikke bare den kristne, bruker begrepet "uendelig vesen", "ineffable enhet", som den "perfekte og fantastiske gud" som har født universet eller som har høyere kraft enn menn på jorden.

I bibelske tekster vises ordet ineffable i den greske formen anekdiegetos, som kan oversettes som uforutsigbar eller ubeskrivelig, synonymer av uendelig.

Guds ineffable gave er et konsept preget av kristne religioner for å prøve å forklare de mystiske egenskapene til kjærlighet og beskyttelse som guddommen har for jordiske vesener.

Synonymer for inefável

  • uendelig
  • uforklarlig
  • inarrável
  • usigelige
  • berusende
  • usigelig

Se også:

  • omgjengelige
  • Jesus