drachma

Hva er Drachma:

Drachma var en type valuta som ble brukt i det antikke Hellas og i noen mellomøstlige kongedømmer i den hellenistiske perioden. Drakmen betraktes som valutaenheten med den lengste sirkulasjonen i verden, og ble brukt i Hellas til 2002, da euroen ble vedtatt av grekerne som den offisielle valutaen.

Drakma kan også være et mål på vekt, tilsvarende 1, 772 gram, og som fortsatt brukes i enkelte land. Denne målemodellen ble mye brukt til å veie edle metaller. Eksempel : Engelsk drakme.

Tapt Drachma

Lignelsen om den "tapte drakmen" er en bibelsk historie som angår Luke's bok (Lukas 15: 8-10).

"Eller hva er kvinnen som ikke har lyst på drakmer og taper en drakme, lyser ikke lampen og feier ikke huset og søker flittig til hun finner det? Og da han fant det, samlet han sammen sine venner og naboer og sa: Gled deg over meg, for jeg har funnet kransen som jeg hadde mistet. »(Lukas 15: 8, 9)

Ifølge tolkningen av den kristne religion til lignelsen om den tapte drakmen symboliserer kvinnens figur kirken, og drakmen kan symbolisere verdier, skikker, konsepter, lojaliteter og trofaste, som kirken må søke uopphørlig, til det gjenopprettes. Det betyr at det representerer en metafor på å gjenopprette de gode skikker og verdier som er typiske og godkjent av kristendommen.