orthothanasia

Hva er Ortotanasia:

Orthotanasia, også kalt "passiv eutanasi", er å lindre lidelsen til en terminalt syk pasient ved å suspendere behandlinger som forlenge livet, men ikke helbrede eller forbedre sykdommen.

Etymologisk betyr ordet " orthothanasia " "høyre død", hvor ort = høyre og ennatos = død.

Ortopati kan defineres som den ikke-kunstige forlengelsen av den naturlige dødsprosessen, der legen, uten direkte å forårsake individets død, suspenderer de ekstraordinære behandlinger som bare ville gi mer ubehag og lidelse til pasienten uten praktiske forbedringer.

Målet med orthatanasi er å hjelpe den naturlige prosessen med døden å utvikle sin naturlige kurs.

Legalt kan kun legen fremme orthatanasi.

Ortostesi og dystoni

Dysthanasi er motsatt til ortotanasia, det vil si det er den kunstige forlengelsen av dødsprosessen som forårsaker lidelse til pasienten, i situasjoner der medisin ikke forutsetter muligheter for forbedring eller kur.