inspeksjon

Hva er inspeksjon:

Inspeksjon betyr å undersøke eller observere med detaljert oppmerksomhet . Begrepet kan referere til en nøye analyse utført med sikte på å finne problemer eller en detaljert teknisk studie.

Ifølge etymologien stammer ordet fra den greske inspektjonen og i den latinske inspeksjonen .

Bilens inspeksjon er undersøkelsen gjort for å sjekke sikkerhet og bevaring av biler. Vurderingen gjøres av fagfolk som analyserer de tekniske aspektene for å sikre at bilen er i stand til å kjøre trygt. Bilinspeksjonen er obligatorisk for lisensiering av en bil og er gitt i den brasilianske trafikkoden.

Sikkerhetsinspeksjon er en analyse utført med sikte på å finne farer eller mulige hendelser som kan forårsake ulykker eller redusere miljøsikkerheten. De kan gjøres på offentlige steder, arbeidsplasser, skoler og boliger.

Kvalitetskontroll gjøres for å verifisere og garantere kvaliteten på et produkt. Analysen er laget av prøver av det som produseres. Det er mye brukt i bedrifter for å overvåke kvaliteten på mange produkter laget og tilbys til markedet.

Rettsinspeksjonen utføres av en dommer når det er behov for å verifisere hendelser som er viktige for avgjørelsen i en søksmål. Hensikten er å belyse spørsmål som bidrar til å klargjøre fakta og bistå i dommen.

Skoleinspeksjonen vurderer vilkår og driftsmåte for et utdanningsinstitusjon. I denne typen undersøkelse observeres skolen i flere aspekter, som de fysiske forholdene til bygningen, de pedagogiske prosedyrene som er vedtatt og skolens administrasjon. Skoleinspeksjon er obligatorisk og er gitt i Retningslinjer for utdanning og grunnlag for utdanning.

Inspeksjon refererer også til undersøkelsen som er gjort med unge mennesker som melde seg på for å yte militærtjeneste.

Synonymer av inspecção

Blant de forskjellige betydningen av inspeksjon er de viktigste synonymer:

  • konstater
  • undersøkelse
  • analyse
  • evaluering
  • undersøkelsen
  • besøk
  • tilsyn
  • inspeksjon
  • Inspecionamento
  • magazine

Se også betydningen av besøk og analyse.