refusjon

Hva er Restitution:

Refusjon har betydningen av retur . Ordet er brukt til å referere til å returnere noe som tilhører en annen person eller gjenopprette det som har gått tapt.

En annen betydning av ordet restitusjon er å returnere et objekt eller en situasjon til sin opprinnelige tilstand.

Refusjon kan også brukes til å tilbakebetale en gjeld, motta en erstatning eller tilbakebetale en sum penger.

Ordet kommer fra den latinske restitutio.onis, som betyr "å gjenopprette" eller "å gjenopprette".

Det finnes vanlige synonymer for ordet: refusjon, refusjon, reversering, restaurering og retur. De kan være antonymer av restitusjon: subtraksjon, utpressing, utryddelse, emboli og vedlikehold.

Lær meningen med Sneak.

Ordet brukes også mye i forhold til inntektsskatt (IR). Avkastningen på inntektsskatten er avkastningen av en del av skatten samles av skattebetaleren.

Beregningen av beløpet som returneres i IR-tilbakebetaling skjer etter analysen mellom skattebetalers inntekt og utgifter deklarert av ham.

Se mer om betydningen av inntektsskatt og skatt.