NAFTA

Hva er NAFTA:

NAFTA er akronym på engelsk for den nordamerikanske frihandelsavtalen, en økonomisk blokk dannet av USA, Canada og Mexico .

Hovedmålet med etableringen av NAFTA var å redusere eller eliminere handelsbarrierer mellom de tre landene som utgjør Nord-Amerika. Dannelsen av den økonomiske blokken oppstod som et forsøk på å konkurrere med EU, en blokk dannet av europeiske land, og som viste seg å være en stor suksess i verdensøkonomiske scenario.

NAFTA ble opprettet i 1993, men kom først i drift fra 1. januar 1994 og fullførte mer enn 20 års aktivitet.

Blant hovedmålene for NAFTA er slutten av toll- og økonomiske barrierer, noe som reduserer handelskostnadene mellom medlemslandene.

Imidlertid, i motsetning til hva som skjer i EU, har NAFTA ikke en felles valuta mellom medlemslandene, og det er heller ikke tillatt å få fri transitt mellom borgere.

Målet med NAFTA

  • Eliminere handelsbarrierer mellom medlemslandene;
  • Slutt av tollbarrierer;
  • Redusere import- og eksporthandelskostnader mellom medlemslandene;
  • Å utvikle mekanismer som forsvarer den intellektuelle eiendommen som produseres i medlemslandene;

Nafta: drivstoffkilde

Ordet "nafta" kan også bety et derivat av petroleum som brukes som drivstoff. Også betraktet som et av råmaterialene for å oppnå etan, propen, benzen og "syntesegass", som brukes til produksjon av gassen fra husholdninger og kommersielle kjøkken.

Lær mer om økonomiske blokker.