abdisere

Hva er Abdicar:

Å abdikere betyr å si opp, trekke seg, gi frivillig en stilling eller et privilegium som ble investert. For eksempel: Ministeren abdikert fra sin stilling i Høyesterett.

Abdicate er å forlate suveren makt, gi opp for andres vegne og å avstå. Eksempler: Dom Pedro Jeg abdikerte tronen til Brasil til fordel for sin sønn Dom Pedro II. Kong Juan Carlos abdikerte Spaniens trone til fordel for sin sønn, prins Felipe.

Abdicate er også å slutte å nyte noe, er å gi opp en ervervet rettighet. For eksempel: Arvingen abdikerte arv fra familien.

Å abdicate er å gi, ikke motstå, å bøye seg ned . For eksempel: Dommeren abdikerte sin overbevisning i slutten av rettssaken til fordel for saksøkte.