Relaterte søk

Hva er Gouging:

Dommen er handlingen eller effekten av å dømme, det vil si å dømme dommen eller konseptet om noe . Det er prosessen med å vurdere, antatte eller ta hensyn til noe eller noen. Eks: Jeg gjorde en misjudgment om dine fordeler.

I lovens omfang er det å innføre en sak for å få en sak til å dømme for en dommer for å få fram en sak for retten for å bli hørt og dømt av en dommer.

Innlevering av en dress er saksøkt i de kompetente domstolene med det formål å løse, i retten, erstatning for skader av noe slag.

For å kunne innlevere saksbehandlinger som krever opp til 40 minimumslønner, uten advokatutgifter eller prosesskostnader, ble det opprettet særdomstoler i Brasil med sikte på å fremskynde fremdriften i saksbehandlingen og lette adgangen til rettferdighet for vanlige borgere. De ble opprettet med ulike tidsfrister for den vanlige rettferdigheten, reduserte de formelle prosedyrene for å fremskynde prosessene og søke forlikning mellom partene.

Se også betydningen av overvåking.