Livsfilosofi

Hva er en livsfilosofi:

Livsfilosofi er uttrykket som tjener til å beskrive et sett av ideer eller holdninger som er en del av livet til en person eller gruppe.

Livets filosofi kan også defineres av en oppførsel som styrer hvordan en person skal leve. Ofte er disse normer preget av en religion, for eksempel: buddhistisk livsfilosofi, kristendomens filosofi, etc.

Det er viktig å merke seg at livets filosofi varierer i forhold til hver enkelt sammenheng, og kan påvirkes eller endres i henhold til sosiale, økonomiske eller politiske faktorer.

Dette uttrykket er også relatert til kritisk forstand og definerer hvordan hver person konstruerer sine verdisystemer som er en del av deres liv og viser hvordan de skal bli levet.

Noen ganger går livets filosofier i sjokk, når folk er uenige om ulike problemer. Hovedårsaken til konflikter i livets filosofi er kulturelle forskjeller.

Ofte brukes dette uttrykket som et synonym for livsstil . Eks: Ingen liker ham fordi han har en veldig merkelig livsstilsfilosofi.

Begrepet filosofi er relatert til den uopphørlige søken etter visdom. En livsfilosofi omfatter således også søket etter selvkunnskap og normer som tillater stabilitet til et bestemt individ.