råvarer

Hva er Commodities:

Varegaver er et ord på engelsk, det er varemerket som betyr vare . Dette ordet brukes til å beskrive produkter med lav verdi.

Varene er varer, varer som ikke gjennomgår endringsprosesser (eller som er lite differensierte), for eksempel frukt, grønnsaker, frokostblandinger og noen metaller. Når de følger et visst mønster, handles vareprisen på den internasjonale børsen, og avhenger av noen markedsforhold som for eksempel etterspørsel og etterspørsel.

Ofte kan ordet varer være synonymt med "råmateriale" fordi de er produkter som brukes i opprettelsen av andre varer.

Brasil er en stor produsent av noen varer som kaffe, appelsiner, olje, aluminium, jernmalm, etc.

Varene kan deles inn i fire kategorier:

  • Minerale råvarer : olje, gull, jernmalm, etc.
  • Råvarer : ekte, euro, dollar, etc.
  • Miljøvarer : Vann, tre, energi, etc.
  • Agricultural Commodities : soya, hvete, kaffe, bomull, gummi, etc.