visdom

Hva er visdom:

Visdom er det feminine substantivet som er karakteristisk for en vis person, og som betyr en dyp og omfattende kunnskap om forskjellige ting eller et bestemt emne.

Visdom er ofte en indikasjon på en utdannet person, som har stor dømmekraft, god forstand og oppfører seg rettferdig.

Når visdom er vant til å gjøre mindre gode ting, kan det være synonymt med list, snedig eller morgen.

Ordet visdom stammer fra latinske sapere og er et konsept som også har en kulturell og tradisjonell komponent, og ofte gir forskjellige kulturer opphav til ulike typer visdom, som orientalsk visdom.

Visdom kan komme fra mange kilder: Guddommelig visdom, for eksempel, er det som kommer fra Gud eller fra andre enheter som anses å være guddommelige.

Guds visdom

Visdom er en av de mest nevnte egenskapene om Gud. Gud er klassifisert som allvitende, det vil si, vet eller vet alt. O dybden av rikdom av visdom og kunnskap om Gud! Hvor usøkelige er hans dommer, og hans veier forbi uskadelig! (Romerne 11:33)

I Bibelen er også nevnt kunnskapen til kong Salomo, sønn av kong David, som var Israels mest velstående konge, også ansett som den klokeste mannen i Det gamle testamente og en av de klokste av hele Bibelen.

Gud gav Salomo visdom, ekstraordinær kjennskap og en storhet av kunnskap som umåtelig som sanden av havet. Salomos visdom var større enn alle østens menn og hele Egyptens visdom. (1 Kings 4: 29-30)