innløsning

Hva er innløsning:

Innløsning er en handling eller effekt av innløsning eller innløsning, som betyr frigjøring, rehabilitering, reparasjon, frelse . Det er handlingen å anskaffe igjen, forløsende, å ta fra andres kraft, av fangenskap. Å bli kvitt et risikabelt skritt er å kvitte seg med helvete.

Det adverbielle uttrykket "uten forløsning" betyr håpløst, uunngåelig, ufeilbarlig.

Innløsning, i figurativ forstand, er hjelpen eller ressursen i stand til å levere eller redde noen fra nød eller fare.

Redenção er navnet på en brasiliansk kommune i delstaten Ceará, som ligger 55 km fra hovedstaden Fortaleza.

Kristen Forløsning

I teologi er frelse løsningen for menneskeheten gjennom Jesus Kristus. I det kristne konseptet omfatter forløsningene til syndene tilgivelse (Efeserne 1: 7), rettferdighet (Romerne 5:17) og evig liv (Åpenbaringen 5: 9, 10).

Religiøs tro er relatert til dogmen at Jesus Kristus er den eneste veien til frelsens sjel og syndens forløsning. I åndelig og religiøs forstand består begrepet Guds fylde i aksept av de guddommelige forutsetninger for sjelens forløsning.